تلاوت

آیه 17-18 سوره غاشیه استاد شحات محمد انور

سوره : غاشیه

آیه: 17-18

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 36 times, 1 visits today)