تلاوت

مقطع محمود صابر به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه : 43-44

استاد : محمود صابر

مقام : مرکب خوانی ( در این قطعه از مقام های بیات ، صبا و سه گاه استفاده شده است)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 99 times, 1 visits today)