تلاوت

مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات

سوره : آل عمران

آیه: 33-35

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 183 times, 1 visits today)