تلاوت

آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا

سوره: اسراء

آیه: 90-98

استاد: محمود علی البناء

مقام: مرکب خوانی(چهارگاه * ترکیب عجم صبا

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 42 times, 1 visits today)