تلاوت

آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا

سوره: اسراء

آیه: 90-98

استاد: محمود علی البناء

مقام: مرکب خوانی(چهارگاه * ترکیب عجم صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 118 times, 1 visits today)