تلاوت

مقطع سوره نصر از حمدی زامل

سوره : نصر

آیه : 1_3

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * بیات)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور