تلاوت

مقطع سوره نصر از حمدی زامل

سوره : نصر

آیه : 1_3

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 22 times, 1 visits today)