تلاوت

مقطع سوره انعام از حمدی زامل

سوره : انعام

آیه : 59_61

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * بیات)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور