تلاوت

مقطع سوره انعام از حمدی زامل

سوره : انعام

آیه : 59_61

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 38 times, 1 visits today)