تلاوت

آیه9 سوره اسراء استاد شحات

سوره : اسراء

آیه: 9

استاد : شحات

مقام : سه‌گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 12 times, 1 visits today)