تلاوت

آیه 7-11 سوره اسراء استاد شحات

سوره : اسراء

آیه: 7-11

استاد : شحات

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 20 times, 1 visits today)