تلاوت

آیه 45-46 سوره هود استاد لیثی – بیات تقلید از رفعت

سوره : هود

آیه : 45-46

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 5 times, 1 visits today)