تلاوت

آیه 2-5 سوره بقره استاد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 2-5

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 33 times, 1 visits today)