تلاوت

آیه 2-5 سوره بقره استاد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 2-5

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 28 times, 1 visits today)