تلاوت

آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان

سوره : لیل

آیه : 19-21

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 220 times, 2 visits today)