تلاوت

آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان

سوره : لیل

آیه : 19-21

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 30 times, 1 visits today)