تلاوت

آیه 198-200 سوره بقره استاد شحات

سوره: بقره

آیه: 198-200

استاد : شحات

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 15 times, 1 visits today)