تلاوت

آیه 27-29 سوره احزاب محمد صدیق منشاوی

سوره : احزاب

آیه: 27-29

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : نهاوند

آیه 21 سوره طور استاد منشاوی
آیه 24 حشر محمد صدیق منشاوی
آیه 30-31 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی
(Visited 62 times, 1 visits today)