تلاوت

آیه 12-14 سوره اسراء استاد شحات

سوره : اسراء

آیه: 12-14

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (سه گاه * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 21 times, 1 visits today)