تلاوت

آیه 22 سوره انسان استاد شحات

سوره : انسان

آیه: 22

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 24 times, 1 visits today)