تلاوت

آیه 75 سوره زمر و آیه یک سوره غافر حصان

سوره : زمر- غافر

آیه : (75) – (1)

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : ترکیب رست نهاوند

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 408 times, 1 visits today)