تلاوت

آیه 75 سوره زمر و آیه یک سوره غافر حصان

سوره : زمر- غافر

آیه : (75) – (1)

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : ترکیب رست نهاوند

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 20 times, 1 visits today)