تلاوت

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست

سوره : ق

آیه : 42-44

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 70 times, 1 visits today)