تلاوت

تلاوت آیه 10 سوره فاطر استاد شحات

سوره: فاطر

آیه: 10

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 94 times, 1 visits today)