تلاوت

آیات ابتدایی سوره قریش استاد شحات

سوره : قریش

آیه: 1-2

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 19 times, 1 visits today)