تلاوت

آیه 13-14 سوره فاطر استاد شحات محمد انور

سوره : فاطر

آیه: 13-14

استاد : شحات محمد انور

مقام : ترکیب عجم صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 81 times, 1 visits today)