تلاوت

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات

سوره : ابراهیم

آیه: 24-27

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 26 times, 1 visits today)