تلاوت

مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی

سوره : اسراء

آیه : 19_20

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 792 times, 2 visits today)