تلاوت

آیه 1-9 سوره قصص استاد شحات محمد انور

سوره : قصص

آیه: 1-9

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات * رست * ترکیب حجاز و رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 40 times, 1 visits today)