تلاوت

آیه 1-9 سوره قصص استاد شحات محمد انور

سوره : قصص

آیه: 1-9

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات * رست * ترکیب حجاز و رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 66 times, 1 visits today)