تلاوت

آیه 23 سوره یوسف منشاوی

سوره : یوسف

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 105 times, 1 visits today)