تلاوت

آیه 23 سوره یوسف منشاوی

سوره : یوسف

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 189 times, 1 visits today)