تلاوت

آیه 23 سوره یوسف منشاوی

سوره : یوسف

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)