تلاوت

آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی

سوره : توبه

آیه : 40

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(صبا * بیات * حجاز)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 215 times, 1 visits today)