تلاوت

تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی

سوره : تغابن

آیه: 1_3

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 25 times, 1 visits today)