تلاوت

تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی

سوره : تغابن

آیه: 1_3

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور