تلاوت

تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی

سوره : تغابن

آیه: 1_3

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 51 times, 1 visits today)