تلاوت

تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی

سوره : تغابن

آیه: 1_3

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 2 times, 1 visits today)