تلاوت

آیه 8-11 سوره بلد استاد محمد رفعت

سوره : بلد

آیه: 8-11

استاد : محمد رفعت

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 32 times, 1 visits today)