تلاوت

آیه 8-11 سوره بلد استاد محمد رفعت

سوره : بلد

آیه: 8-11

استاد : محمد رفعت

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)