تلاوت

آیه 78-79 سوره نحل محمد صدیق منشاوی

سوره : نحل

آیه: 78-79

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 131 times, 1 visits today)