تلاوت

83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی

سوره : یوسف

آیه: 83-86

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 5 times, 1 visits today)