تلاوت

83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی

سوره : یوسف

آیه: 83-86

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان