تلاوت

مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 31-32

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : صبا

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 23 times, 1 visits today)