تلاوت

مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 31-32

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 44 times, 1 visits today)