تلاوت

تلاوت بسیار زیبای سورۀ شمس استاد شحات انور

سوره : شمس

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 43 times, 1 visits today)