تلاوت

تلاوت بسیار زیبای سورۀ شمس استاد شحات انور

سوره : شمس

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 58 times, 1 visits today)