تلاوت

مقطع عشاق مصری استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه : 252

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی (عشاق مصری)

روایت : ورش از نافع مدنی

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 281 times, 1 visits today)