تلاوت

مقطع سوره طه از حمدی زامل

سوره : طه

آیه : 11_13

استاد : حمدی زامل

مقام : سه‌گاه

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل