تلاوت

مقام سه گاه * رست استاد طنطاوی

سوره : فتح

آیه: 19

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی(سه‌گاه * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 69 times, 2 visits today)