تلاوت

آیه 267-270 سوره بقره استاد شحات

سوره : بقره

آیه: 267-270

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 34 times, 1 visits today)