تلاوت

آیه 31-34 سوره بقره استاد شحات مقام سه گاه

سوره : بقره

آیه: 34-35

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 37 times, 1 visits today)