تلاوت

آیه 26-30 سوره نازعات استاد محمود شحات

سوره: نازعات

آیه: 26-30

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)