تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی

سوره : حمد و بقره

آیه: 7حمد- 1 بقره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : ترکیب حجاز و رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 550 times, 1 visits today)