تلاوت

تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی

سوره : نبا

آیه : 31-40

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست* بیات* رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 129 times, 1 visits today)