تلاوت

آیه 26-27 سوره نازعات محمود شحات

سوره: نازعات

آیه: 26-27

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 6 times, 1 visits today)