تلاوت

آیه 26-27 سوره نازعات محمود شحات

سوره: نازعات

آیه: 26-27

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 43 times, 1 visits today)