تلاوت

آیه 53 سوره شعراء و 1 سوره ق عبدالباسط

سوره : شعراء – ق

آیه: (53) – (1)

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 47 times, 1 visits today)