تلاوت

آیه پایانی سوره ضحی و آیه ابتدایی سوره انشراح عبدالباسط

سوره : ضحی – انشراح

آیه: (11) – (1)

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 100 times, 1 visits today)