تلاوت

آیه 58-59 سوره آل عمران مصطفی اسماعیل

سوره : آل عمران

آیه: 58-59

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(صبا * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 37 times, 1 visits today)