تلاوت

آیه 10 سوره مریم استاد عبدالباسط

سوره : مریم

آیه: 10

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 443 times, 1 visits today)