تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد محمود شحات

سوره:‌ حمد

آیه:‌1-5

استاد:‌ محمود شحات

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 25 times, 1 visits today)