تلاوت

آیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال

سوره : آل عمران

آیه: 39

استاد : متولی عبدالعال

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 70 times, 1 visits today)