تلاوت

آیه 22-23 سوره مریم استاد عبدالباسط

سوره : مریم

آیه: 22-23

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 243 times, 1 visits today)