تلاوت

آیه 22-23 سوره مریم استاد عبدالباسط

سوره : مریم

آیه: 22-23

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 338 times, 1 visits today)