تلاوت

آیه 193-195 سوره آل عمران استاد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 193-195

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 38 times, 1 visits today)