تلاوت

آیه 35-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 35-37

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 65 times, 1 visits today)