تلاوت

آیه 73-75 سوره فرقان استاد شحات

سوره : فرقان

آیه: 73-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 84 times, 1 visits today)